PL EN DE

Profile oferty

Przy realizacji projektów skomplikowanych systemów pomiarowych, ale jednocześnie ograniczanych budżetem Klienta, oferujemy czujniki i przetworniki czołowych producentów wytwarzających je w bardzo dużych seriach. Dzięki przyjęciu takiej strategii oferowane przez nas urządzenia i systemy kontrolno-pomiarowe stały się bardziej konkurencyjne cenowo, a jednocześnie zachowują swój dotychczasowy bardzo wysoki standard rozwiązań technicznych, gwarantowany i potwierdzony precyzją działania oraz niezawodnością i 24-miesięcznymi terminami gwarancji dla produktów ZEPWN  zyskując pełną kontynuację aprobaty i zadowolenia Klientów. Na podstawie doskonałych doświadczeń z dotychczasowych realizacji, zdecydowaliśmy się poszerzyć na stałe naszą ofertę, mając na względzie jej konkurencyjność w relacji koszty – jakość, o sprawdzone wyroby wskazanych dalej Producentów, czyniąc ją przez to jeszcze bardziej interesującą.

Klasyfikowane tory pomiaru sił ściskających i rozciągających

Wykonywane są w klasie 1 wg PN-EN ISO 376, wyłącznie z wykorzystaniem urządzeń ZEPWN stanowionych przez tensometryczne czujniki siły typu CL14 i CL16 na zakresy od 10N do 500kN konfigurowane z miernikami np. CL660D lub rejestratorem CL450. Zadeklarowana klasyfikacja jest obowiązująca w zakresie od 20% do 100% siły nominalnej czujników.


Klasyfikowane tory pomiaru sił ściskających

Wykonywane są w klasie 1 wg PN-EN ISO 376, wyłącznie z wykorzystaniem urządzeń ZEPWN stanowionych przez tensometryczny czujnik siły typu CL18 na zakresy od 100kN do 3000kN konfigurowany z miernikami np. CL660D lub rejestratorem CL450. Zadeklarowana klasyfikacja jest obowiązująca w zakresie od 20% do 100% siły nominalnej czujników.


Klasyfikowane tory pomiaru sił rozciągających

Wykonywane są w klasie 2 wg PN-EN ISO 376, wyłącznie z wykorzystaniem urządzeń ZEPWN stanowionych przez tensometryczne czujniki siły typu CL15 na zakresy od 100kN do 3000kN konfigurowane z miernikami np. CL660D lub rejestratorem CL450. Zadeklarowana klasyfikacja jest obowiązująca w zakresie od 20% do 100% siły nominalnej czujników.


Klasyfikowany tensometryczny czujnik sił ściskających i rozciągających

Opracowany i wykonany przez ZEPWN w klasie 0,5 wg PN-EN ISO 376 model CL16md o zakresach pomiarowych od 1kN do 200kN. Zadeklarowana klasyfikacja jest obowiązująca w zakresie od 20% do 100% siły nominalnej czujnika. Może on być dostarczany indywidualnie lub w konfiguracji z miernikami CL660 lub rejestratorami CL450.


Klasyfikowane tory pomiaru momentu

Wykonywane są w klasie 1 wg PN-EN ISO 6789 i dokumentem EURAMET cg-14 w klasach 1, 05 i 02 wyłącznie z wykorzystaniem urządzeń ZEPWN stanowionych przez tensometryczne czujniki momentu typu CL22 na zakresy od 10 Nm do 5000 Nm konfigurowane z miernikiem np. CL660D lub rejestratorem CL450. Zadeklarowana klasyfikacja jest obowiązująca w zakresie od 20% do 100% momentu nominalnego.


Nieklasyfikowane czujniki tensometryczne sił ściskających i rozciągających

Oferta zawiera zarówno czujniki produkcji ZEPWN, jak i firmy UTILCELL. Pokrywają one zakresy pomiarowe w przedziale od 5 N do 3 MN. Cechuje je stopień ochrony od IP66 do IP68 według EN60529. Bliższe dane techniczne o czujnikach są zawarte w załączonych materiałach ofertowych firm ZEPWN i UTILCELL.


Czujniki masy

W ofercie przedstawiono zarówno czujniki wytwarzane przez ZEPWN, jak i przez UTILCELL. Są one oferowane dla środowisk wymagających stopnia ochrony IP66 do IP68 wg EN60529 i pokrywają zakres pomiarowy w zakresie od 1 kg do 600 ton. Bliższe dane techniczne znajdują się w załączonych materiałach ofertowych firm UTILCELL i ZEPWN.


Czujniki ciśnień

Oferta zawiera wyłącznie czujniki opracowane i wytwarzane przez ZEPWN na zakresy od 10kPa do 1000MPa i są dedykowane ciśnieniu bezwzględnemu, względnemu i różnicowemu o stopniach ochrony IP66 i IP 68 wg EN60529. Znajdują zastosowanie w pomiarach:

  • ciśnień w układach pneumatyki
  • ciśnień w układach hydrauliki siłowej generalnie
  • ciśnień w układach hydrauliki siłowej dla pomiaru siły metodą pośrednią
  • ciśnień w układach wtryskowych silników wysokoprężnych.

Bardziej szczegółowe dane o czujnikach są zawarte w załączonych materiałach ofertowych ZEPWN.


Czujniki przemieszczeń

Tego typu czujniki nie są aktualnie wytwarzane przez ZEPWN. Oferta zawsze uwzględnia życzenie klienta, które decyduje o wyborze przez nas dostawcy będącego liderem w dziedzinie:

  • czujników LVDT
  • czujników laserowych
  • liniałów magnetycznych
  • liniałów optoelektronicznych.

Czujniki kąta

W sytuacji, gdy klient zgłaszał potrzebę realizacji pomiaru tego parametru, zawsze czujniki kąta były kupowane w specjalizujących się w ich produkcji firmach. Najczęściej były to czujniki optoelektroniczne.


Urządzenia dla SKP

Jest to grupa urządzeń opracowana przez zespół konstruktorów ZEPWN dedykowana Stacjom Kontroli Pojazdów. Każde z urządzeń jest opatrzone certyfikatem Instytutu Transportu Samochodowego i wykazuje zgodność z normami zharmonizowanymi.

 

Stacje diagnostyczne lokomotyw spalinowych

ZEPWN jest jedynym polskim producentem wyposażenia stacji diagnostycznych lokomotyw spalinowych i agregatów prądotwórczych. Na chwilę obecną funkcjonuje osiem obiektów rozlokowanych na terenie Polski w wybranych Zakładach Spółek PKP CARGO. W ramach oferty dostarczane są kompletne systemy kontrolno pomiarowe akwizycji danych o parametrach silnika i agregatu wraz z oprogramowaniem realizującym ich matematyczną i graficzną analizę.

Dokładny opis systemu został zamieszczony w zakładce ofertowej.


Zarówno wszystkie czujniki, jak konfigurowane z nimi przetworniki elektroniczne są zgodne z wymaganiami dyrektywy dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE oraz dyrektywy dotyczącej urządzeń niskiego napięcia 2014/35/WE i spełniają wymagania zawarte w normach zharmonizowanych:

  • w zakresie kompatybilności EMC PN-EN 61326-1:2013-06
  • w zakresie bezpieczeństwa (LVD) PN-EN 61010-1:2011.