PL EN DE

Inni o nas

Doniesienie prasowe o CL 176

Miernik do kontroli przejrzystości szyb samochodowych został entuzjastycznie powitany przez policję drogową, która zyskała w nim właściwe narzędzie do weryfikacji stopnia przyciemnienia szyb. Gazeta Wyborcza zamieściła informację o testowaniu przez krakowską policję miernika CL 176.

Opinia na temat CL 176

Pan Janusz Czaja, właściciel SKP w Zalesiu, który jest użytkownikiem miernika CL 176, przesłał pod naszym adresem opinię na temat miernika:

„...składam serdeczne podziękowanie twórcom przyrządu [CL176]...”

Podziękowania dla ZEPWN

Pan profesor Jan Zawada z Politechniki Warszawskiej otrzymał od nas wyposażenie pomiarowe do przeprowadzenia badań.  We wstępie do swojej pracy   „Wprowadzenie do mechaniki maszynowych procesów kruszenia (na przykładzie kruszarek szczękowych)” umieścił następujące słowa:

„Słowa podziękowania kieruję do pana mgr inż. Jerzego Czerwińskiego z Zakładu Elektroniki Pomiarowej Wielkości Nieelektrycznych w Markach za zbudowanie aparatury tensometrycznej odznaczającej się wysoką jakością techniczną.” 

Opinia niemieckiej firmy „etewe”

Dla firmy „etewe” w Niemczech wykonaliśmy oklejenie tensometrami elementów sprężystych. Istotne było szybkie wykonanie tej usługi. Otrzymaliśmy opinię Klienta:

„Zamówione oklejenie tensometrami otrzymaliśmy tydzień (!)...”

Podziękowania od chirurgów z Koszalina

Inżynier Jerzy Czerwiński otrzymał podziękowania od chirurgów ze Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie za przekazany im sprzęt do pomiaru zmian siły i prędkości zacisku palców dłoni. Wyposażenie to jest wykorzystywane do prowadzenia prac naukowo-badawczych na oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej szpitala.

Urządzenia do rehabilitacji chorych

ZEPWN współpracuje z Akademią Medyczną w Warszawie nad rozwojem urządzeń rehabilitacyjnych, gdzie istotne znaczenie ma pomiar siły i przemieszczenia. Rezultatem współpracy są często  innowacyjne konstrukcje wspomagające szybszą rehabilitację chorych.  

Opinia PKP CARGO o użytkowanych CL 400

PKP CARGO używa już dziewięciu systemów kontroli zużycia paliwa CL 400 w swoich lokomotywach. W ponad dwuletniej eksploatacji rejestratory produkcji ZEPWN zyskały opinię niezawodnych i bardzo dokładnych rozwiązań do kontroli rozchodu paliwa. Ich zastosowanie przyniosło w tym czasie znaczne oszczędności paliwa zużywanego przez tabor PKP CARGO. W załączeniu opinia Zakładu Taboru w Warszawie. 

Wyróżnienie dla CL 400

Międzynarodowe Targi Gdańskie zamieściły informację na swojej stronie internetowej o laureatach konkursów organizowanych przy targach TRAKO 2007. Wśród wystawców wyróżnionych w konkursie im. Ernesta Malinowskiego na najciekawszy wyrób i innowację techniczną stosowaną w kolejnictwie znalazł się również ZEPWN ze swoim systemem CL 400 do kontroli zużycia paliwa lokomotyw spalinowych.   

Artykuł w TTS na temat systemów kontroli zużycia paliwa

W numerze 3/2008 miesięcznika Technika Transportu Szynowego zamieszczono artykuł zatytułowany:

"Wybrane zagadnienia związane z cechami metrologicznymi systemu kontroli zużycia paliwa".

W załączeniu tekst artykułu.

Zmniejszenie zużycia paliwa w lokomotywach

"Wysoka i ciągle rosnąca cena oleju napędowego i związane z tym zwiększenie kosztów eksploatacji pojazdów trakcyjnych powodują poszukiwanie rozwiązań umożliwiających jego efektywniejsze wykorzystanie."

Technika Transportu Szynowego, nr 4/2008.

PKP CARGO rekomenduje CL 400

W 2007 roku PKP CARGO zdecydowało się wyposażyć 34 lokomotywy SM48 w system CL400 do pomiaru i rejestracji zużycia paliwa. Dzięki zastosowanemu dodatkowo systemowi nawigacji satelitarnej przewoźnik na bieżąco zna zużycie paliwa w swoich lokomotywach. Opinia PKP CARGO na temat systemu i jego dostawcy znajduje się w załączonym piśmie.

Zastosowanie toru pomiaru siły produkcji ZEPWN w badaniach niszczących betonu

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej prowadzi badania niszczące i nieniszczące próbek betonu. Siła nacisku na próbkę betonu badana jest tam za pomocą czujnika siły CL18 o zakresie do 2000 kN produkcji ZEPWN. Badania zostały opisane w artykule autorstwa Panów Łukasza Bajdy i Wojciecha Mysińskiego, zamieszczonym w piśmie Pomiary Automatyka Robotyka 1/2010.