PL EN DE

Laboratorium

Stanowisko pomiarowe do 375 N

Stanowisko pomiarowe do 375 N

 Przeznaczone do odtwarzania jednostki miary siły w zakresie 0,5 - 375 N. Stanowisko umożliwia wzorcowanie siłomierzy dla sił ściskających i rozciągających z niepewnością wzorcowania (CMC) na poziomie 0,01 % wartości odtwarzanej siły. Odtwarzanie siły realizowane jest przy użyciu kompletów obciążników wzorcowych 20 N, 10 N, 5 N, 2 N, 1 N, 0,5 N. Specjalnie zaprojektowane stojaki umożliwiają montaż siłomierzy i zawieszanie na nich obciązników za pomocą szalek.

Stanowisko pomiarowe do 5 kN

Stanowisko pomiarowe do 5 kN

 Przeznaczone do odtwarzania jednostki miary siły w zakresie 100 - 5000 N. Stanowisko umożliwia wzorcowanie siłomierzy dla sił ściskających i rozciągających z niepewnością wzorcowania (CMC) na poziomie 0,01 % wartości odtwarzanej siły. Głównym elementem stanowiska jest maszyna obciążnikowa. Zestaw obciążników wzorcowych składa się z 26 elementów i umożliwia odtworzenie przez maszynę następujących wartości sił: 100 N, 150 N, 200 N, 250 N, 300 N, 350 N, 400 N, 450 N, 500 N, 600 N, 700 N, 800 N, 900 N, 1000 N, 1250 N, 1500 N, 1750 N, 2000 N, 2250 N, 2750 N, 3000 N, 3500 N, 4000 N, 4500 N, 5000 N.
  Zadawanie siły na wzorcowany czujnik polega na sekwencyjnym zawieszaniu na nim kolejnych obciążników w celu uzyskania odpowiedniej wartości siły. Obciążniki są zdejmowane ze stosu spoczywającego na tacy, przemieszczanej wzdłuż osi pionowej przy pomocy elektromechanicznego układu napędowego. Sterowanie odbywa się przez operatora przy pomocy przełączników znajdujących się na pulpicie maszyny.

Stanowisko pomiarowe do 100 kN

Stanowisko pomiarowe do 100 kN

 Przeznaczone do odtwarzania jednostki miary siły w zakresie 3 - 100 kN. Stanowisko umożliwia wzorcowanie siłomierzy dla sił ściskających z niepewnością wzorcowania (CMC) na poziomie 0,05 %.
 Głównym elementem stanowiska jest prasa hydrauliczna. Zadawanie siły na wzorcowany czujnik realizowane jest przy użyciu siłownika hydraulicznego sterowanego serwozaworem. Za pomiar i kontrolę zadawanej siły odpowiadają trzy wzorcowe przetworniki siły klasy 00 o maksymalnym zakresie pomiarowym 35 kN pracujące razem w tzw. systemie „build up”.
 Nierozłącznym elementem stanowiska jest własnej produkcji system pomiarowy CL-LW, który pełni role zarówno panelu sterowania jak i systemu pomiarowego skalibrowanego z wzorcowymi przetwornikami. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym algorytmom sterującym serwozaworem siłownika, możliwe jest precyzyjne utrzymywanie zadanej siły na stanowisku. Sterowanie prasą może odbywać się z poziomu komputera (poprzez interfejs RS 485) oraz dedykowanego oprogramowania przeznaczonego do wykonywania pomiarów, akwizycji danych pomiarowych i wykonywania wzorcowań.

Stanowisko pomiarowe do 400 kN

Stanowisko wzorcowe siły do 400 kN
 
 Przeznaczone do odtwarzania jednostki miary siły w zakresie 30 - 400 kN. Stanowisko umożliwia wzorcowanie siłomierzy dla sił ściskających z niepewnością wzorcowania (CMC) na poziomie 0,05 %.
 Głównym elementem stanowiska jest prasa hydrauliczna. Zadawanie siły na wzorcowany czujnik realizowane jest przy użyciu siłownika hydraulicznego sterowanego serwozaworem. Za pomiar i kontrolę zadawanej siły odpowiadają trzy wzorcowe przetworniki siły klasy 00 o maksymalnym zakresie pomiarowym 150 kN pracujące razem w tzw. systemie „build up”.
 Nierozłącznym elementem stanowiska jest własnej produkcji system pomiarowy CL-LW, który pełni role zarówno panelu sterowania jak i systemu pomiarowego skalibrowanego z wzorcowymi przetwornikami. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym algorytmom sterującym serwozaworem siłownika, możliwe jest precyzyjne utrzymywanie zadanej siły na stanowisku. Sterowanie prasą może odbywać się z poziomu komputera (poprzez interfejs RS 485) oraz dedykowanego oprogramowania przeznaczonego do wykonywania pomiarów, akwizycji danych pomiarowych i wykonywania wzorcowań.
 

Stanowisko pomiarowe do 1000 kN

Stanowisko wzorcowe siły do 1000 kN

 Przeznaczone do odtwarzania jednostki miary siły w zakresie 30 - 1000 kN. Stanowisko umożliwia wzorcowanie siłomierzy dla sił ściskających z niepewnością wzorcowania (CMC) na poziomie 0,05 %.
 Głównym elementem stanowiska jest prasa hydrauliczna. Zadawanie siły na wzorcowany czujnik realizowane jest przy użyciu siłownika hydraulicznego sterowanego serwozaworem. Za pomiar i kontrolę zadawanej siły odpowiadają trzy wzorcowe przetworniki siły klasy 00 o maksymalnym zakresie pomiarowym 350 kN pracujące razem w tzw. systemie „build up”.
 Nierozłącznym elementem stanowiska jest własnej produkcji system pomiarowy CL-LW, który pełni role zarówno panelu sterowania jak i systemu pomiarowego skalibrowanego z wzorcowymi przetwornikami. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym algorytmom sterującym serwozaworem siłownika, możliwe jest precyzyjne utrzymywanie zadanej siły na stanowisku. Sterowanie prasą może odbywać się z poziomu komputera (poprzez interfejs RS 485) oraz dedykowanego oprogramowania przeznaczonego do wykonywania pomiarów, akwizycji danych pomiarowych i wykonywania wzorcowań.