PL EN DE

Laboratorium

Stanowisko pomiarowe do 5 kN

Stanowisko pomiarowe do 5 kN

 Przeznaczone do odtwarzania jednostki miary siły w zakresie 100 - 5000 N. Stanowisko umożliwia wzorcowanie siłomierzy dla sił ściskających i rozciągających z niepewnością wzorcowania (CMC) na poziomie 0,01 % wartości odtwarzanej siły. Głównym elementem stanowiska jest maszyna obciążnikowa. Zestaw obciążników wzorcowych składa się z 26 elementów i umożliwia odtworzenie przez maszynę następujących wartości sił: 100 N, 150 N, 200 N, 250 N, 300 N, 350 N, 400 N, 450 N, 500 N, 600 N, 700 N, 800 N, 900 N, 1000 N, 1250 N, 1500 N, 1750 N, 2000 N, 2250 N, 2750 N, 3000 N, 3500 N, 4000 N, 4500 N, 5000 N.
  Zadawanie siły na wzorcowany czujnik polega na sekwencyjnym zawieszaniu na nim kolejnych obciążników w celu uzyskania odpowiedniej wartości siły. Obciążniki są zdejmowane ze stosu spoczywającego na tacy, przemieszczanej wzdłuż osi pionowej przy pomocy elektromechanicznego układu napędowego. Sterowanie odbywa się przez operatora przy pomocy przełączników znajdujących się na pulpicie maszyny.