PL EN DE

Laboratorium

Wzorcowania

Laboratorium Wzorcujące ZEPWN jest Akredytowanym Laboratorium Wzorcującym Nr AP 172.

Laboratorium wykonuje wzorcowania w dziedzinie siły obiektów takich jak: siłomierze kontrolne, siłomierze użytkowe, wskaźniki siły, dynamometry ręczne, a także przetworniki/czujniki siły, zestawy z elektroniką pomiarową oraz inne przyrządy pomiarowe przeznaczone do pomiarów sił statycznych ściskających oraz rozciągających.

Zakres wzorcowanych przyrządów w ramach akredytacji:
- ścisk, rozciąg:  1 N - 5 kN  (CMC - 0,01 %)
- ścisk:   5 - 1000 kN  (CMC - 0,05 %)

Wzorcowania wykonywane są wg metody IW-S1-1 - zgodnej z normą PN-EN ISO 376:2011 "Metale -- Wzorcowanie siłomierzy kontrolnych stosowanych do sprawdzania jednoosiowych maszyn wytrzymałościowych"

Możliwość wzorcowana w jednostkach elektrycznych:
- mV/V (na wyposażeniu laboratorium znajduje się precyzyjny wzmacniacz HBM DK 38),
- V  (np. z wyjść wzmacniacza: 0 - 10V)
- mA  (np. z wyjść wzmacniacza prądowego: 4 - 20 mA)

Adjustacja przyrządów pomiarowych produkcji ZEPWN w cenie wzorcowania.