PL EN DE

Oferta

Modernizacja maszyny wytrzymałościowej

ZEPWN wykonuje modernizacje maszyn wytrzymałościowych hydraulicznych oraz elektromechanicznych wykorzystywanych do prób statycznych. Modernizacja obejmuje tory pomiarowe i oprogramowanie do badań oraz opcjonalnie układy sterowania napędem.

Program CLBWM

Program CLBWM jest przeznaczony do badaniaq własności wytrzymałościowych próbek metali, stopów oraz ich spawów za pomocą maszyny wytrzymałościowej. Realizowane jest rozciąganie w temperaturze pokojowej, zginanie, spłaszczanie i roztłaczanie rur.
Program umożliwia rejestrację charakterystyk, ich wizualizację i analizę, archiwizację, zapis wyników pomiarów do pliku tekstowego oraz zapis wykresów do plików graficznych.

Program TiraTest

Program TiraTest jest przeznaczony do badania właściwości wytrzymałościowych próbek z materiałów innych niż metale (drewno, tworzywa sztuczne) za pomocą maszyny wytrzymałościowej. Realizowane jest zginanie i ściskanie, możliwa jest również praca z cyklicznym zadawaniem obciążenia lub utrzymywaniem stałego obciążenia. 
Program realizuje sterowanie napędem maszyny, umożliwia rejestrację charakterystyk, ich wizualizację i analizę archiwizacje, zapis wyników pomiarów do pliku tekstowego oraz zapis wykresów do plików graficznych.

Przetwornik CL439

Przetwornik CL439 służy do pomiaru kątów obrotu lub przemieszczeń na podstawie sygnałów kwadraturowych z maksymalnie dwóch czujników (inkrementalnych enkoderów obrotowych lub czujników przemieszczenia liniowego). Przetwornik posiada łącze RS485.